Politica de confidentialitate

Politica de confidenţialitate

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal îl considerăm un angajament fundamental al Fruct Montan. Prin urmare vom dedica toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecţia datelor” sau “GDPR”), precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă pe teritoriul României.

În acest sens, am creat această politică de confidenţialitate prin care dorim să te informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm şi protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacţionezi cu noi în legătură cu produsele şi servicille noastre, prin site-ul nostru. În acelasi timp te invităm să parcurgi şi politica de cookie-uri.


Cine suntem şi cum ne puteţi contacta

Suntem Fruct Montan, denumirea comercială pentru S.C. GRIDAMA FRUCT MONTAN SRL., persoana juridica avand sediul social in comuna Tiha Bargaului, sat Piatra Fintinele, nr. 96 Jud. Bistrita-Nasaud, avand numar de ordine in Registrul Comertului J06/501/2017, cod unic de inregistrare fiscala 37593578. În sensul legislaţiei cu privire la protecţia datelor, suntem operator de date.

Pentru întrebări şi orice informaţii adiţionale de care ai putea avea nevoie, poţi contacta persoana responsabilă Fruct Montan cu protecţia datelor la adresa de e-mail dpo@fructmontan.ro sau să trimiti o scrisoare în atenţia responsabilului cu protecţia datelor.


Ce categorii de date prelucrăm

Prelucrarea datelor personale înseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Fruct Montan, ca regula, obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la tine. Prelucrăm datele completate de tine în formularele de pe site, prin comunicarea telefonică, e-mail sau alte modalităţi de comunicare. Informaţiile pe care ni le furnizezi pot include numele şi prenumele, adrese de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon necesar în vederea livrării, vârsta, data naşterii, precum şi alte informaţii, dupa caz. Oferim și posibilitatea de înregistrare pe Fruct Montan prin contul de Facebook sau Google. Dacă alegi una dintre aceste variante, vei fi direcționat către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia te vor informa cu privire la transferul datelor tale către Fruct Montan. Poţi consulta politicile de confidenţialitate Facebook, respectiv Google, la următoarele link-uri: https://www.facebook.com/about/privacy şi https://policies.google.com/privacy

Ocazional, te putem ruga să impartasesti cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunătăți serviciile noastre şi maniera de prezentare a acestora.

Putem, de asemenea, să obţinem date cu caracter personal în mod automat sau de la terti cu privire la comportamentul tău în timpul vizitei pe site-ul nostru, în scopul personalizării experienței online şi de a pune la dispoziție oferte adaptate profilului tău. Astfel de informaţii se colectează în cookie-uri şi tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Nu colectăm informaţii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală.


Care sunt scopurile şi temeiurile juridice

În funcţie de relaţia existentă între tine şi noi, Fruct Montan, prelucrăm date cu caracter personal dacă avem consimţământul sau acordul tău, dacă datele sunt necesare pentru încheierea şi desfăşurarea relațiilor contractuale, dacă datele sunt necesare ca Fruct Montan să îndeplinească obligații legale sau dacă există interese legitime ale Fruct Montan care nu prevalează drepturilor şi libertăților tale fundamentale.

Prelucrarea datelor colectate se bazează pe scopurile şi temeiurile juridice de mai jos:

Contractarea şi prestarea serviciilor Fruct Montan

Prelucrarea datelor are loc pentru încheierea şi executarea unui contract între Fruct Montan și tine. De asemenea, anumite prelucrări sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală şi contabilă. Acest scop general poate include: crearea şi administrarea contului deschis pe Fruct Montan, prelucrarea comenzilor, facturarea comenzilor, soluţionarea anulărilor sau a orice altă problemă referitoare la o comandă, returnarea sau rambursarea conform prevederilor legale.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligaţii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către tine, este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relaţiile contractuale sau să respectăm obligaţiile care ne sunt impuse.

În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opţională şi nu aveti obligaţia de a le furniza.

Temeiul juridic al acestui scop îl reprezintă interesul legitim al nostru de a evita fraudele online şi executarea unui contract.

Motive tehnice, administrative, operationale şi de securitate

Prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru a ne asigura de prezentarea conţinutului online în modul cel mai eficient pentru tine, pentru a îmbunătăţi site-ul nostru, inclusiv funcţionalitatea acestuia; pentru administrarea site-urilor noastre; pentru operaţiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare statistică; pentru securitatea şi protecţia site-ului, pentru măsuri de prevenire şi detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informaţii către autoritățile publice competente; sau pentru măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale şi de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles faptul că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile şi libertățile tale fundamentale.

Publicitate şi marketing

Prelucrăm datele astfel încât să oferim un conţinut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru tine.

Ne bazăm activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informaţii cu privire la datele tale, avem grijă şi luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile şi libertățile tale fundamentale să nu fie afectate.


Care sunt drepturile tale

Drepturile tale cu privire la datele şi informaţiile tale sunt urmatoarele:

Dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal: dreptul de a obţine o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului şi de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc şi/sau de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu menţiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le poţi efectua personal din secţiunea de editare a datelor contului.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obţine stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menţionate în Regulamentul GDPR.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc şi de a le transmite către un alt operator.

Dreptul la opozitie: dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care te privesc, în condiţiile Regulamentului GDPR.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul să te adresezi printr-o plângere Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situaţia în care consideri că datele tale nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, te rugăm să adresezi prin cerere scrisă, datată şi semnată la adresa e-mail: dpo@fructmontan.ro , ori la adresa poştală: Str. George Enescu nr.6A, Bacău, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor. În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii tale, ţi se vor furniza informaţii privind acţiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Nota: Te rog să ai în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menţionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult douăa luni în situaţia în care este necesar, ţinându-se cont de complexitatea şi numărul cererilor, urmând să te informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.


Unde stocăm datele tale

Datele colectate sunt stocate în Uniunea Europeana („UE”) şi în Spaţiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informaţiile colectate de terţe părţi prin intermediul fisierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informaţii, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE şi pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informaţii, consultă politica de cookies.


Cui transmitem datele

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligaţia respectării aceloraşi prevederi legale, oferind acelaşi nivel de protecţie ca şi Fruct Montan, Operatorul.

Datele cu caracter personal utilizate de Fruct Montan sunt transmise partenerilor noştri în scopul procesării, finalizării şi livrării comenzilor. Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Fruct Montan, cum ar fi: furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți; orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri); consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați; autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementările aplicabile.


Cât timp păstrăm datele

Fruct Montan va păstra datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.


Cum protejăm datele tale

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație şi le stocam pe servere securizate, asigurând în acelasi timp redundanța datelor. Tehnologia folosita în aceste sens este HTTPS împreună cu certificatele SSL.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


Conţinut sau informaţii de pe alte site-uri

Articole sau pagini web de pe fructmontan.ro pot include conţinut (video, imagini, texte, etc) integrat de pe alte site-uri. Acest conţinut integrat de pe alte site-uri funcţionează în acelasi mod ca şi cum vizitatorul a vizitat site-ul respectiv. Aceste site-uri pot colecta date despre tine, pot folosi cookie-uri, informaţii de “tracking” si monitorizare a conţinutului integrat, în condiţiile în care eşti înregistrat pe site-ul respectiv. În acest sens îţi atragem atenţia asupra Facebook, Google, Instagram, Pinterest. Poţi consulta politicile de confidenţialitate aferente acestor terţi, la următoarele link-uri: https://www.facebook.com/about/privacy,  https://policies.google.com/privacy,  https://help.instagram.com/196883487377501 şi https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.


Pentru şi mai multe detalii puteti consulta Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).